Kader LCC Rijkswaterstaat

Kader LCC Rijkswaterstaat Probleem Besluiten worden doorgaans gemaakt op basis van een afweging tussen kosten en prestaties. Traditioneel is er echter vooral ook voor de kosten binnen een projectscope, en veel minder voor de totale kosten over de levenscyclus. Hierdoor worden sub-opotimale beslissingen genomen. Benodigde budgetten in de toekomst zijn hierdoor bovendien niet altijd in…