Krimp en kruip gedrag van geopolymeren beton - Van laboratorium naar constructie

Probleem

Beton is een materiaal dat veel gebruikt wordt in de infrastructuur. De CO2 footprint van beton verlagen is een van de mogelijkheden om de CO2 doelstellingen te realiseren.

Probleembenadering

Een van de opties om de CO2 footprint van beton te verlagen is het gebruiken van alternatieve bindmiddelen zoals geopolymeren. Geopolymeren zijn alkali geactiveerde bindmiddelen. Een beton met een laag CO2 footprint zal echter ook aan alle tevoren gestelde eisen moeten voldoen, nu en in de toekomst. In dit onderzoeksvoorstel wordt gekeken naar het krimp en kruip gedrag van beton met geopolymeren. Dit zijn twee eigenschappen die naast een hele reeks andere eigenschappen van belang zijn om te weten voordat beton met geopolymeren toegepast kan worden in constructies. Om dit verder te onderzoeken is er in samenwerking met Rijkswaterstaat en marktpartijen een onderzoeksvoorstel opgesteld.

Voordelen

Het gebruik van geopolymeren in beton kan de CO2 uitstoot verlagen.

Beton gemaakt met geopolymeren kan eigenschappen hebben die voor constructies in de infrastructuur voordelen heeft zoals een hogere treksterkte (dunner ontwerpen met als resultaat minder materiaal gebruik) een hogere dichtheid (minder kans op wapeningscorrosie).

De grondstoffen voor het maken van de geopolymeren vinden hun oorsprong in de afvalindustrie. Dit vergroot de circulariteit in de betonketen.

Contact

Dr. Guang Ye, g.ye@tudelft.nl

Meer informatie: Klik hier

Bedrijf: Delft University of Technology / Rijkswaterstaat

Project/productype: STW project

Project/programmanaam: Landelijke Takenprogramma Rijkswaterstaat