LCC in Service Level Agreements

LCC in Service Level Agreements Probleem Service Level Agreements (SLA’s) bestaan meestal uit afspraken over prestaties die gedurende een bepaalde tijdsperiode bereikt of gehandhaafd moeten worden en het budget wat daarvoor beschikbaar is. Deze afspraken hebben echter vaak een beperkte tijdscope. In dit onderzoek is gezocht naar een financiële indicator waarmee de lange termijn effecten…

Kader LCC Rijkswaterstaat

Kader LCC Rijkswaterstaat Probleem Besluiten worden doorgaans gemaakt op basis van een afweging tussen kosten en prestaties. Traditioneel is er echter vooral ook voor de kosten binnen een projectscope, en veel minder voor de totale kosten over de levenscyclus. Hierdoor worden sub-opotimale beslissingen genomen. Benodigde budgetten in de toekomst zijn hierdoor bovendien niet altijd in…