Donderdag 1 Februari 2018
te Lijm&Cultuur in Delft.

 

Op weg naar een energie- en CO2 neutrale en circulaire Infrastructuur

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 volledig energie- en CO2 neutraal en circulair zijn. Dit is alleen mogelijk door het inzetten van slimme innovaties. Door de noodzakelijke vernieuwing van onze netwerken ontstaat de komende jaren een mogelijkheid om die innovaties in te passen. Maar dan moeten we wel weten wat en hoe innovaties kunnen bijdragen aan de gestelde ambities. Dit biedt ons de mogelijkheid om de infrastructuur klaar te hebben voor de toekomst.

Binnen InfraQuest werken specialisten op het gebied van wegenbouw en civieltechnische constructies samen aan kennisontwikkeling en vernieuwende, toekomstgerichte oplossingen. Op de kennismarktdag 2018 willen wij deze oplossingen graag delen met beheerders en marktpartijen en gezamenlijk onderzoeken hoe we deze innovaties kunnen inzetten om te komen tot een energie- en CO2 neutrale en circulaire infrastructuur.

Terugblik Programma Korte film “De jeugd spreekt” Themasessies Kennismarkt