Op de kennismarkt worden veelbelovende producten in stands en door middel van 5-minuten pitches gepresenteerd. Producten die (bijna) klaar zijn om in de praktijk toe te passen of testen en producten die grote effecten zullen hebben op onze infrastructuur. Tijden de kennismarkt is er ruimschoots de gelegenheid om te netwerken en elkaar te kunnen vinden.

Hyperloop Constructief glas Zelfhelend beton en asfalt Innovaties op het gebied van verhardingen SolaRoad Drone inspecties
Dynamisch modelleren voor innovatieve oplossingen Sensoren in stalen bruggen Innovaties op het gebied van beton Innovaties op het gebied van Asset Management Satellietmetingen Innovaties op het gebied van verhardingen