Inspecteren met drones

Vanuit het oogpunt om effici├źnter te werken en de hinder voor netwerkgebruikers te minimaliseren is Rijkswaterstaat continu op zoek om haar werkwijzen waar nodig aan te passen en te innoveren. Vanuit RWS, GPO, afdeling ICO wordt actie ondernomen om de inspectiemarkt te stimuleren om drones in te zetten voor het inspecteren van de infrastructuur. Bij het inspecteren van objecten in onze Infrastructuur, wordt gebruik gemaakt van o.a. verkeersmaatregelen en bereikbaarheidsmiddelen. Door een drone in te zetten op moeilijk bereikbare locaties kan zo veiliger en dikwijls goedkoper worden gewerkt.