‘Self-healing’ beton en asfalt

Sinds 2006 werkt TU Delft in samenwerking met marktpartijen aan de ontwikkeling van zelfherstellende materialen. Eigenschap van producten gemaakt van deze innovatieve materialen is een langere levensduur tegen substantieel lagere onderhouds- en reparatiekosten in vergelijk met traditionele tegenhangers. Toepassing van deze materialen resulteert voor de beheerder / eigenaar tot een significant lagere ‘costs-of-ownership’ terwijl het de uitvoerder kansen biedt zijn concurrentiepositie te verstevigen. Twee startups, Green Basilisk en Epion, presenteren de laatste stand van zaken op het gebied van ontwikkeling en toepassing van respectievelijk zelfhelend beton en zelfhelend asfalt.