SolaRoad

SolaRoad is een multifunctioneel wegdek dat ook werkt als zonnepaneel. Stel je voor dat ons wegennet, met een oppervlak van 600 km2 ook gaat werken als zonne-energiecentrale. Zonder extra ruimtebeslag, zonder hinder voor de omgeving, gewoon in de wegen die we toch nodig hebben. Wanneer deze wegen de stroom leveren voor de elektrische voertuigen die er overheen rijden maken we een grote stap naar een energie-neutraal mobiliteitssysteem.

In de stand kunt u een stukje SolaRoad wegdek zien en ervaren, en geven we u uitleg over de techniek en de mogelijkheden, nu en in de nabije toekomst.

Slide