Korte film “De jeugd spreekt”

De infrastructuur die we vervangen of renoveren is veelal bedoeld voor vele tientallen jaren. Maar waar moet de infrastructuur aan voldoen? Dit kan je natuurlijk het beste aan de gebruikers van de toekomst vragen. Op de Kennismarktdag vertelt klas 2E van het Haganum college in Den Haag wat zij denken dat nodig is.

Rijkswaterstaat vraagt Haganum te hulp

Wij zijn de generatie die de wegen die nu gebouwd worden, gaan gebruiken. Daarom is Rijkswaterstaat geïnteresseerd in de mening van de jeugd. En om die reden werd klas 2E van het Haganum gevraagd hoe ze over de infrastructuur en mobiliteit in Nederland denken. We krijgen vijf problemen waarmee Rijkswaterstaat te maken heeft en waarvan ze willen weten hoe de generatie van nu er over denkt. Wij moeten immers hun oplossingen gaan gebruiken. Zoals bijvoorbeeld de overvolle wegen en de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Per tweetal krijgen we een probleem toegewezen om een oplossing voor te bedenken die ook nog eens duurzaam is. Het is heel erg leuk, want het zijn problemen waar je je niet vaak mee bezig houdt maar die toch erg belangrijk zijn voor de samenleving.

Het is vooral lastig om totale oplossingen te vinden omdat elke oplossing meteen weer nieuwe problemen met zich meebrengt. Als oplossing voor de drukke wegen bijvoorbeeld, hadden wij de hyperloop bedacht: een vacuümbuis waar capsules razendsnel doorheen schieten. Maar hoe zorg je ervoor dat die energie groen is? Daar heb je weer windmolens en zonnepanelen voor nodig. En waar plaats je die dan? Allemaal dingen waar je ook weer rekening mee moet houden.

Het was erg leuk om te zien dat alle groepjes leuke ideeёn hadden voor hun probleem. Het één nog leuker dan het ander. Uiteindelijk hebben we alle bedachte oplossingen vastgelegd op camera waar Rijkswaterstaat een filmpje van gaat maken.

De infrastructuur en mobiliteit in Nederland is te veel om in twee lesuren op te lossen. Maar het was een erg leuk om er eens op deze manier over na te denken. Van de Rijkswaterstaat toppers kregen wij ook nog eens doppers.

-Mees Waarsenburg, 2E