‘De axolotl en naakte molrat als inspiratiebron voor een circulaire infrastructuur’

Wat ons betreft was de InfraQuest Kennismarktdag zeer geslaagd! Met ruim 150 professionals hebben we onderzocht wat er concreet nodig is om (bijna beschikbare) innovaties effectief in te zetten om onze infrastructuur te verduurzamen. Erg mooi was de open sfeer, waarbij de wil om samen te werken bijna voelbaar was. En dat is precies waar we ons met InfraQuest voor blijven inzetten!

Bioloog Henk Jonkers mocht de dag openen. Volgens Jonkers is de volledig circulaire natuur een belangrijke bron van inspiratie voor de infrastructuur van de toekomst. De natuurlijke bouwcyclus kent immers geen afname van eindige grondstoffen en geen (schadelijke) emissies. De natuur kampt wel, net als infrastructuur, met veroudering. Na verloop van tijd nemen de prestaties af. De natuur biedt ook oplossingsrichtingen. Neem nou de naakte molrat die tijdens zijn leven niet degenereert of de Axolotl die in staat is om vernielde ledematen te herstellen (zonder littekenweefsel te vormen). Dit vermogen tot zelfherstel bestaat nu ook voor bijvoorbeeld asfalt en beton.

Axolotl heeft uniek vermogen tot zelfherstel

Op de Kennismarkt werden vervolgens diverse veelbelovende producten gepresenteerd. Producten die (bijna) klaar zijn om toe te passen en producten die grote effecten zullen hebben op onze infrastructuur. Tijdens zes themasessies zijn we vervolgens dieper ingegaan op op de implementatie van een aantal van deze ontwikkelingen. Wat is er nodig om deze innovatieve producten efficiënt in te zetten? En hoe kunnen we ze daadwerkelijk toepassen in concrete projecten?

De dag werd ludiek afgesloten door Machteld de Kroon (Managing Director, Unit Buildings Infrastructure and Maritime bij TNO) en Marès van den Hark (Directeur Techniek & Technisch Management at Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud). Eerst trok Kroon de vergelijking tussen de complexiteit van infrabeheer en nanotechnologie waarin ze zelf voorheen werkzaam was. En tenslotte deelde Van den Hark drie zakken ‘self-healing’ betonmortel uit. Deze werden dankbaar aanvaard om ervaring op te doen met deze mooie innovatie.

We zijn erg benieuwd naar de ervaringen en natuurlijk ook naar alle nieuwe samenwerkingen en projecten.

Self healing betonmortel wordt dankbaar in ontvangst genomen