Tijdens de zes themasessies worden verschillende producten en ontwikkelingen gepresenteerd. In een verdiepingsslag gaan we in gesprek over wat er nodig is om deze innovatieve producten effectief in te zetten en hoe we dit daadwerkelijk kunnen toepassen in concrete projecten.

Eerste ronde (11:30 – 13:00)

Monitoring en InspectiesHoe maken we circulair bouwen mogelijk?Implementeren van innovaties voor verhardingen

Tweede ronde (14:00 – 15:30)

Natte kustwerken: ‘Kansen van innovaties grijpen voor meer duurzaamheid’Droge kunstwerken: Hergebruik van constructiesLCM als brug tussen verander- en duurzaamheidsopgave