Hoe maken we circulair bouwen mogelijk?

De Rijksoverheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een duurzame toekomst waarin Nederland liefst al in 2030 maar zeker in 2050 circulair moet zijn. Dit stelt de bouw voor grote uitdagingen. Zo moeten primaire grondstoffen uiteindelijk vervangen worden door secundaire grondstoffen waarbij niet alleen functionele prestatie en levensduur, maar ook milieubelasting en sociaal-maatschappelijke impact van constructies geoptimaliseerd moeten zijn. In deze themasessie bestuderen we met vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheden, en private partijen een reële case: het circulair slopen en bouwen van een bestaand viaduct. Centraal in deze sessie staat de vraag welke technologieën, beleid van duurzaam inkopen, aanpassing van huidige regelgevingen, en gedeeld en verantwoord dragen van risico’s nodig zijn om innovatief circulair bouwen van deze en andere constructies mogelijk te maken.

Download presentatie