Droge kunstwerken: Hergebruik van constructies en constructieve componenten

De komende jaren zullen in Nederland miljarden euro’s worden uitgegeven aan de onderhoud, vervanging en renovatie van bruggen en viaducten (droge kunstwerken). Om hierbij rekening te houden met de circulairsdoelstellingen en dit kostenefficiënt te kunnen doen, is het van belang dat zo lang mogelijk gebruik kan worden gemaakt van de bestaande constructies of constructieve componenten van constructies kunnen worden hergebruikt bij veranderende omstandigheden en binnen de kaders van (en wijzigingen in) de vigerende norm en regelgeving op het gebied van constructieve veiligheid.

In deze sessie willen wij aan de hand van een analyse over de huidige stand van zaken met betrekking normering voor bestaande kunstwerken en de verwacht ontwikkelingen op basis van maatschappelijke vragen, discussie voeren over onderwerpen zoals:

  • Waar loopt de praktijk tegen aan bij de beoordeling van bestaande constructies?
  • Waar schiet de huidige regelgeving tekort?
  • Wat zijn de belangrijkste kennisvragen om de normen hierop aan te scherpen en hoe urgent is dat?