Life Cycle Managent als brug tussen de verander- en duurzaamheidsopgave

De afgelopen jaren heeft een enorme ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van life cycle management. We kunnen steeds beter de prestatieleeftijd van constructies bepalen en kunnen de technische einde levensduur steeds beter voorspellen. De nieuwe tooling helpt ons perspectieven op de veranderopgave vorm te geven.

In deze sessie willen we onderzoeken of de huidige tooling ook voldoende handvatten biedt om duurzaamheid mee te nemen. Moeten we onze focus nu leggen op duurzaamheid bij het vervangen, of is het voor civiele constructies misschien wel duurzamer om juist niet te vervangen?

Download presentatie