Natte kunstwerken: ‘Kansen van innovaties grijpen voor meer duurzaamheid’

Rijkswaterstaat heeft grote duurzaamheidsambities. Veel natte kunstwerken zijn toe aan vervanging of renovatie. In deze sessie gaan we hiertussen een brug slaan. Nederland wordt steeds voller. We produceren steeds meer afval. Grondstoffen verdwijnen. Budgetten zijn beperkt. Iedereen wil prettig blijven wonen, werken en recreëren. Dit heeft ook effect op de vervanging en renovatie van natte kunstwerken. Natte kunstwerken liggen juist op plekken waar verschillende functies bij elkaar komen. Ze zorgen bijvoorbeeld voor voldoende water en droge voeten, verbinding en doorvaart, recreatie en natuur. De kansen voor innovaties zijn legio, maar ook de belemmeringen stapelen zich op. Echter zonder innovaties zal het niet lukken de duurzaamheidsambities waar te maken. Hoe kunnen we dit doorbreken? In deze sessie gaan we in op de dilemma’s en mogelijke oplossingen waarin een rol is weggelegd voor iedereen in de ‘gouden driehoek’.
Verslag themasessie Download presentaties
Sluisdeuren van vezel versterkt kunststof