Implementeren van innovaties voor verhardingen

Tijdens deze thema sessie zijn twee IQ projecten besproken: LVO en NL-LAB.

Levensduurverlengend onderhoud (LVO)

Na 5 jaar praktijkproeven gaf het LVO project team (InfraQuest en betrokken marktpartijen) eind 2014 aan dat de ontwikkelde verjongingsmiddelen klaar waren voor 3 jaar levensduur verlenging van rechterrijstroken op rijkswegen. Het is nu 2018 en we konden ze nog niet breed uitrollen. Waarom niet en wat doen we ondertussen? In deze sessie grijpen we de toepasbaarheid van deze innovatie aan om met de groep van gedachte te wisselen over een aantal stellingen. Tenslotte doen we een oproep aan InfraQuest (en dus ook aan onszelf).

Download presentatie LVO

NL-LAB

De aanpak van NL-LAB heeft enorme potentie om inzicht te krijgen in de theoretische vs werkelijke prestaties voor AC op nationale schaal; maar het werkt alleen als we het groter aanpakken en de dataset nog verder uitbreiden. Het uitbreiden van de dataset is noodzakelijk om waarde in de natuurlijke variatie van metingen te vinden. Het delen en beschikbaar krijgen en hebben van vele sets aan gegevens is daarmee (naast de technische vraagstukken) een belangrijk onderdeel van het project geworden. Dit zelfde geldt bijvoorbeeld voor de initiatieven binnen het Asfaltimpuls. Om dit blijvend naar tevredenheid ten aanzien van de belangen van alle stakeholders in de toekomst te blijven realiseren, is het nodig dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over het gebruik (wie, wat en hoe)?; de zogenaamde data-governance. Hoe kijken we hier tegenaan vanuit de sector: Overheid; bouwbedrijven, kennisinstellingen? Wat moet kunnen en onder welke voorwaarden?

Download presentatie NL-LAB