12:00 – 13:00

Registratie en Lunch

13:00 – 13:30

Plenair programma (dagvoorzitter Robert de Roos)

‘De Prestatiegestuurde RisicoAnalyse (PRA)’ – kort filmpje

‘ProBO, toen en nu’ (Arno Willems)

13:30 – 14:45

Werksessies (ronde 1)

Sessie 1: Prestatiesturing vorm geven met een goede RAMS uitvraag en uitvoering (Peter Bakker en Ron Beem)

Prestatiesturing valt of staat bij de kwaliteit van de object risicoanalyse (ORA). Maar hoe komen we tot een goede ORA? Wat voor prestatie-eisen vragen we uit? Wat is wenselijk en wat is technisch en operationeel haalbaar? En hoe valideren we of ontwerp en RAMS analyse voldoende aansluiten bij de primaire functies van het object? In deze sessie gaan we eerst in op de relatie tussen enerzijds RAMS/PRA en anderzijds Systems Engineering en Assetmanagement.

Sessie 2: Het borgen van een actuele RAMS analyse (Doesjka Warmerdam, Marloes Baijens, Bart Kouters en Arjen Kruithof)

Het opleveren van een kwalitatief goede objectrisicoanalyse is één ding, maar prestatiesturing vereist ook dat je hem toepast en actualiseert. Wat is er allemaal nodig om de ORA werkend te krijgen? Hoe biedt de ORA blijvend handvatten voor succesvol prestatiemanagement? Daar gaan we nader op in tijdens deze sessie. We zijn benieuwd naar de huidige ervaringen en de tips en tops.

Sessie 3: Het opstellen van een goede RAMS analyse; wanneer is goed goed genoeg? (Arno Willems en Patrick Webbers)

Waar loop je tegen aan bij het opstellen van een RAMS-analyse? Zijn de kaders voldoende? Is er behoefte aan een faalkansen database? Wanneer is een RAMS-analsye goed genoeg?

14:45 – 15:00

Koffie en thee

15:00 – 16:45

Werksessie en serious games (ronde 2)

Sessie 1: PDCA game (Babette Lassing en Ed Bouwman)

Bij deze serious game ervaren de deelnemers hoe een faalkansberekening tot stand komt en hoe het is om in een PDCA (Plan-DO-CHECK-ACT) verbetercyclus te werken. Tijdens de game onderhouden de deelnemers hun eigen versimpelde stormvloedkering. Een compleet onderhoudsseizoen wordt gesimuleerd, waarbij de deelnemers het onderhoud op basis van de foutenboom moeten prioriteren.

Sessie 2: Bruggenspel (Hendrik van Meerveld en Jaap Bakker)

Bij deze serious game wordt de instandhouding van een brug gedurende de gehele levenscyclus gesimuleerd. Door inspecties, monitoring en ingrepen slim te combineren proberen de deelnemers een optimale mix te krijgen van kosten, betrouwbaarheid en veiligheid.

Sessie 3: Rol van de PRA in de instandhoudingscyclus (Mirjam Leenheer en Bert de Wit)

De ORA wordt op verschillende plekken in de waardeketen prestatiemanagement gebruikt. Hoe gebeurt dat? En hoe zouden we het willen gebruiken? Krijgt iedereen wat die nodig heeft?

16:45 – 17:00

Plenaire afsluiting

17:00 – 18:30

Borrel