Inspection and monitoring

Gekoppeld aan het gegevensbeheer hoort ook het verzamelen van gegevens over de assets. Met betere gegevens kan beter bepaald worden welke maatregelen op welke momenten nodig is om optimaal in te zetten. Dit onderwerp ligt op het grensvlak tussen AM en andere IQ-samenwerkingsgebieden (Wegen, Natte- en Droge Kunstwerken) omdat het technische informatie koppelt aan LCM.