In de afgelopen eeuwen is de Nederlandse fysieke infrastructuur aangelegd. In de afgelopen decennia verschuift de focus van aanleg naar vervanging en aanpassing van infrastructuur. Deze trend zal naar verwachting doorzetten. De bestaande Nederlandse infrastructuur veouderd, zowel technisch als functioneel.Hierdoor nemen de risico’s toe. Ook het gebruik en de omgevingseisen veranderen, waardoor de ook infrastructuur die technisch in goede staat is op termijn toch niet meer voldoet.

Infrastructuur gaat lang mee. Het vervangen van infrastructuur is een kans op vernieuwing. Dit zijn dus de momenten om het netwerk een upgrade te geven voor de komende decennia of langer.

De Infraquest partners werken samen op vervanging en renovatie. Belangrijke topics zijn:

  • Wat is einde levensduur?
  • Bepalen van het optimale moment van vervangen;
  • Sturen op vernieuwing;
  • Standaardisatie bij seriematige vernieuwing;
  • Bepalen en meten van einde levensduurindicatoren;
  • Monitoren van objecten die het einde levensduur naderen.