Assessment methods for concrete structures

Richtlijnen en modellen voor het beoordelen van bestaande betonnen constructies (topic 1) dienen, alvorens deze worden opgesteld, te worden gevalideerd en dient te worden aangetoond dat het gebruik leidt tot een (voldoende) veilig beoordelingsresultaat. Deze validatie gebeurt veelal op basis van experimenteel onderzoek, waaronder laboratoriumproeven op speciaal geprepareerde proefstukken of (onderdelen van) constructie-elementen.

Daarnaast zijn ook andere beoordelingsmethoden in ontwikkeling zoals de ontwikkeling van geavanceerde (probabilistische) eindige elementenmodellen en verbeterende voorspellingstools.
Ook kunnen proefbelastingen worden gebruikt voor het aantonen van de constructieve veiligheid voor specifieke kunstwerken. Daarbij is het echter van belang inzicht te hebben in de belasting welke minimaal moet worden aangebracht en welke criteria gelden waarop niet verder belast kan worden.

Onderzoek gericht op het aantonen van voldoende sterkte van bestaande betonnen kunstwerken en het verbeteren van modellen die de sterkte van betonconstructies beschrijven, zijn binnen dit topic samengebracht.

Proefbelasting Ruytenschildtbrug
Dwarskrachtonderzoek 2008-2012
Proeven Vmin
Postdictie Parma liggers

Shear experiments to take into account or verify the scale effect for VminRWS, TUD, RWS, TNO, Master study
Guideline for assessment existing concrete infrastructure by proof loading and proof loadingsRWSTUD, RWS, TNO, Master study
Redistribution in concrete decksRWSPhD, VID, RWS, TUD, TNO
Tension-shear failure in prestressed concrete beamsRWSRWS, TUD, TNO1), PhD, Master study,
Fatigue of prestressed concrete thin decksRWSTUD, RWS, TNO, PhD scholar, Master study
Acoustic Emission as tool for safe proof loading(eveneens onderdeel van topic 7)STW, TUDTUD, RWS, TNO
Full-probabilistic non-linear FE analysis tools for performance and reliability analysis of existing concrete bridges (DARS, SFEM)TNO (ERP)TUD, RWS, TNO
Random fields for corrosion damage in FEMTNO (ERP)TUD, RWS, TNO
Modellering aanhechting en verankering van gecorrodeerde wapeningTNO (ERP)TUD, RWS, TNO
Baseline assessment en proefbelastenTNO (ERP), TUDTNO, TUD, RWS
Stochastic FEM (PhD)RWS, TNOTNO, RWS, TUD
PRODUCTEN

Proefbelasting Ruytenschildtbrug
Dwarskrachtonderzoek 2008-2012
Proeven Vmin
Postdictie Parma liggers

ONTWIKKELINGEN
Shear experiments to take into account or verify the scale effect for VminRWS, TUD, RWS, TNO, Master study
Guideline for assessment existing concrete infrastructure by proof loading and proof loadingsRWSTUD, RWS, TNO, Master study
Redistribution in concrete decksRWSPhD, VID, RWS, TUD, TNO
Tension-shear failure in prestressed concrete beamsRWSRWS, TUD, TNO1), PhD, Master study,
Fatigue of prestressed concrete thin decksRWSTUD, RWS, TNO, PhD scholar, Master study
Acoustic Emission as tool for safe proof loading(eveneens onderdeel van topic 7)STW, TUDTUD, RWS, TNO
Full-probabilistic non-linear FE analysis tools for performance and reliability analysis of existing concrete bridges (DARS, SFEM)TNO (ERP)TUD, RWS, TNO
Random fields for corrosion damage in FEMTNO (ERP)TUD, RWS, TNO
Modellering aanhechting en verankering van gecorrodeerde wapeningTNO (ERP)TUD, RWS, TNO
Baseline assessment en proefbelastenTNO (ERP), TUDTNO, TUD, RWS
Stochastic FEM (PhD)RWS, TNOTNO, RWS, TUD