Fatigue of steel structures

De beoordeling van bestaande stalen constructies wordt gedomineerd door de vermoeiingsproblematiek rondom orthotrope platen. Teneinde de constructieve veiligheid te garanderen kunnen behalve versterken verschillende andere methoden worden gebruikt, waaronder een geïntensiveerd en gemotiveerd inspectieregiem of het uitvoeren van nauwkeurigere voorspellingen met betrekking tot meetsystemen met daaraan gekoppeld probabilistische scheurgroeimodellen waarmee een update van de voorspelling wordt gedaan van de verwachte vermoeiingsscheurgroei.

Behalve vermoeiing van orthotrope rijdekken is het de verwachting dat op termijn ook vermoeiing van de hoofddraagconstructie een issue is/wordt.

Bridge Life Span Demonstrator van Brienenoordbrug (2011-2014)

Producten in ontwikkeling Financiering Samenwerking
Vermoeiingsclassificatie dekplaat en cut-outs RWS TNO, RWS, TUD
Partial factor for fatigue & vermoeiing hoofddraagconstructie (2 PhD’s at TU/e) TNO, RWS, TU/e,ProRail TNO, RWS, TU/e, ProRail
Modellering vermoeiing hoofddraagconstructie stalen bruggen TNO TNO, TUD, ProRail
Fatiguelife Load SequenceeffectsandFailure probability driven Inspection (FeLoSeFi) TNO, TKI TNO, RWS
Vervolgmetingen van Brienenoordbrug 1) RWS RWS, TNO
Kwaliteit van lasverbindingen Idea
Methodiek voor de bepaling van de inspectie-interval Idea
Doorontwikkeling probabilistische scheurgroeimodel Idea
Criteria voor scheurgroei en falen bij grote vermoeiingsscheuren Idea
Werkelijke vloeispanning in bestaande bruggen 1)
1) Onderdeel van het RWS programma Vervanging en Renovatie (V&R)

PRODUCTEN

Bridge Life Span Demonstrator van Brienenoordbrug (2011-2014)

ONTWIKKELINGEN

Producten in ontwikkeling Financiering Samenwerking
Vermoeiingsclassificatie dekplaat en cut-outs RWS TNO, RWS, TUD
Partial factor for fatigue & vermoeiing hoofddraagconstructie (2 PhD’s at TU/e) TNO, RWS, TU/e,ProRail TNO, RWS, TU/e, ProRail
Modellering vermoeiing hoofddraagconstructie stalen bruggen TNO TNO, TUD, ProRail
Fatiguelife Load SequenceeffectsandFailure probability driven Inspection (FeLoSeFi) TNO, TKI TNO, RWS
Vervolgmetingen van Brienenoordbrug 1) RWS RWS, TNO
Kwaliteit van lasverbindingen Idea
Methodiek voor de bepaling van de inspectie-interval Idea
Doorontwikkeling probabilistische scheurgroeimodel Idea
Criteria voor scheurgroei en falen bij grote vermoeiingsscheuren Idea
Werkelijke vloeispanning in bestaande bruggen 1)
1) Onderdeel van het RWS programma Vervanging en Renovatie (V&R)