Fatigue of steel structures

De beoordeling van bestaande stalen constructies wordt gedomineerd door de vermoeiingsproblematiek rondom orthotrope platen. Teneinde de constructieve veiligheid te garanderen kunnen behalve versterken verschillende andere methoden worden gebruikt, waaronder een geïntensiveerd en gemotiveerd inspectieregiem of het uitvoeren van nauwkeurigere voorspellingen met betrekking tot meetsystemen met daaraan gekoppeld probabilistische scheurgroeimodellen waarmee een update van de voorspelling wordt gedaan van de verwachte vermoeiingsscheurgroei.

Behalve vermoeiing van orthotrope rijdekken is het de verwachting dat op termijn ook vermoeiing van de hoofddraagconstructie een issue is/wordt.

Bridge Life Span Demonstrator van Brienenoordbrug (2011-2014)

Producten in ontwikkeling                                                                                                                     Financiering                                             Samenwerking
Vermoeiingsclassificatie dekplaat en cut-outs                                                                                         RWS                                                           TNO, RWS, TUD
Partial factor for fatigue & vermoeiing hoofddraagconstructie  (2 PhD’s at TU/e)                                TNO, RWS, TU/e,ProRail                          TNO, RWS, TU/e, ProRail
Modellering vermoeiing hoofddraagconstructie stalen bruggen                                                             TNO                                                            TNO, TUD, ProRail
Fatiguelife Load SequenceeffectsandFailure probability driven Inspection (FeLoSeFi)                        TNO, TKI                                                   TNO, RWS
Vervolgmetingen van Brienenoordbrug 1)                                                                                                RWS                                                           RWS, TNO
Kwaliteit van lasverbindingen                                                                                                                  Idea
Methodiek voor de bepaling van de inspectie-interval                                                                             Idea
Doorontwikkeling probabilistische scheurgroeimodel                                                                             Idea
Criteria voor scheurgroei en falen bij grote vermoeiingsscheuren                                                           Idea
Werkelijke vloeispanning in bestaande bruggen 1)
1) Onderdeel van het RWS programma Vervanging en Renovatie (V&R)

PRODUCTEN

Bridge Life Span Demonstrator van Brienenoordbrug (2011-2014)

ONTWIKKELINGEN

Producten in ontwikkeling                                                                                                                     Financiering                                             Samenwerking
Vermoeiingsclassificatie dekplaat en cut-outs                                                                                         RWS                                                           TNO, RWS, TUD
Partial factor for fatigue & vermoeiing hoofddraagconstructie  (2 PhD’s at TU/e)                                TNO, RWS, TU/e,ProRail                          TNO, RWS, TU/e, ProRail
Modellering vermoeiing hoofddraagconstructie stalen bruggen                                                             TNO                                                            TNO, TUD, ProRail
Fatiguelife Load SequenceeffectsandFailure probability driven Inspection (FeLoSeFi)                        TNO, TKI                                                   TNO, RWS
Vervolgmetingen van Brienenoordbrug 1)                                                                                                RWS                                                           RWS, TNO
Kwaliteit van lasverbindingen                                                                                                                  Idea
Methodiek voor de bepaling van de inspectie-interval                                                                             Idea
Doorontwikkeling probabilistische scheurgroeimodel                                                                             Idea
Criteria voor scheurgroei en falen bij grote vermoeiingsscheuren                                                           Idea
Werkelijke vloeispanning in bestaande bruggen 1)
1) Onderdeel van het RWS programma Vervanging en Renovatie (V&R)