Guidelines for existing structures

Het beoordelen van bestaande constructies is een andere discipline dan het ontwerpen van constructies. Bij nieuwe constructies kan met een juist ontwerp eenvoudig voldoende veiligheid worden gecreëerd. Eventuele conservatieve ontwerpmodellen voor belasting en sterkte zijn op zich dan niet direct een probleem omdat de meerkosten beperkt zijn. Bij bestaande constructies ligt de constructie en daarmee de werkelijke sterkte vast. Om bij een beoordeling daarvan onnodig afkeuren te voorkomen, is het belangrijk om optimaal gebruik te maken van kennis over de werkelijk optredende belastingen en om de werkelijke sterkte van de constructie zo goed mogelijk te kennen.
Omdat de constructie bekend is, kan worden gerekend met werkelijke eigenschappen en afmetingen. Maar ook kan door het meten aan constructies extra informatie worden verkregen over het gedrag ervan. Veel onderzoek is erop gericht de werkelijke sterkte zo goed mogelijk te leren kennen (topic 2 en 3) of de belasting nauwkeurig vast te stellen (topic 5), zodat aanwezige ruimte in modellen maximaal kan worden benut voor het aantonen van voldoende rekenkundige veiligheid in de bestaande constructies.

Om de kennis over het beoordelen van bestaande constructies beschikbaar te krijgen voor beoordelende partijen, worden op nationaal en internationaal gebied normen en richtlijnen ontwikkeld voor de constructieve beoordeling van bestaande constructies (NEN, CEN, fib, etc). In Nederland worden deze ontwikkelingen voorafgegaan door de ontwikkeling van de Richtlijnen voor het beoordelen van Bestaande Kunstwerken van Rijkswaterstaat (RBK). Het opstellen van deze richtlijnen behelst daarmee het toepasbaar maken van de ontwikkelde kennis uit topic 2 en topic 3 voor respectievelijk betonnen en stalen constructies en topic 5 voor belastingen.

RBK Beton versie 1.0
RBK Staal versie 1.0
RBK/ROK Beweegbare bruggen
ROK Tunnels (explosieveiligheid, zie ook topic 4, tunnels)
Richtlijnen voor boren, transporteren en beproeven van betonkernen en het bepalen van de druksterkte (boorprotocol)
Ontwikkeling NEN 8700, 8701
CUR Richtlijn voor VVK’s in de civiele techniek

Guideline for Non Linear Finite element Analysis Pre- and Postdiction real size elements reinforced and/or prestressed (Review)RWSTUD, RWS, TNO
Ontwikkeling richtlijnen voor bestaande betonnen constructies (RBK Beton)RWSTUD, RWS, TNO
Ontwikkeling richtlijnen voor bestaande stalen constructies (RBK Staal)RWSTUD, RWS, TNO
Prenormering Model Code 2020 fib, onderdelen basiseisen, belastingen, beoordeling bestaande betonnen constructies en beheer en onderhoudeigen bijdrageTUD, RWS, TNO
Nationale en internationale regelgeving beton- en staalconstructies (vnl. CEN)eigen bijdrageTUD, RWS, TNO
Beproevingsprotocol voor proefbelasten van specifieke bestaande constructies waarmee de veiligheid van kan worden aangetoondIdee stadiumTUD, RWS, TNO, prov. en gem.
PRODUCTEN

RBK Beton versie 1.0
RBK Staal versie 1.0
RBK/ROK Beweegbare bruggen
ROK Tunnels (explosieveiligheid, zie ook topic 4, tunnels)
Richtlijnen voor boren, transporteren en beproeven van betonkernen en het bepalen van de druksterkte (boorprotocol)
Ontwikkeling NEN 8700, 8701
CUR Richtlijn voor VVK’s in de civiele techniek

ONTWIKKELINGEN
Guideline for Non Linear Finite element Analysis Pre- and Postdiction real size elements reinforced and/or prestressed (Review)RWSTUD, RWS, TNO
Ontwikkeling richtlijnen voor bestaande betonnen constructies (RBK Beton)RWSTUD, RWS, TNO
Ontwikkeling richtlijnen voor bestaande stalen constructies (RBK Staal)RWSTUD, RWS, TNO
Prenormering Model Code 2020 fib, onderdelen basiseisen, belastingen, beoordeling bestaande betonnen constructies en beheer en onderhoudeigen bijdrageTUD, RWS, TNO
Nationale en internationale regelgeving beton- en staalconstructies (vnl. CEN)eigen bijdrageTUD, RWS, TNO
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Beproevingsprotocol voor proefbelasten van specifieke bestaande constructies waarmee de veiligheid van kan worden aangetoondIdee stadiumTUD, RWS, TNO, prov. en gem.