Hinderarm monitoren wegennet

Algemeen

Valideren door meten en monitoren in de praktijk is een noodzakelijke stap in het beoordelen van de voorspelde prestaties van wegconstructies en -materialen. Worden de voorspelde prestaties niet gerealiseerd, dan dienen de modellen, experimenten en kaders uit thema 1 verder te worden aangescherpt. Zijn de prestaties en de voorspellingen voldoende nauwkeurig, dan kunnen ze breed worden ingezet in beheers- en onderhoudstrategieƫn.

Toelichting

Dit thema betreft praktijkvalidatie van de inzichten, het simuleren/modelleren, beproeven en het ontwikkelen van technieken in thema 1 met name ten behoeve de instandhouding van het wegennet. Deze richten zich noodzakelijkerwijs op specifieke aspecten, zoals bijvoorbeeld de beoordeling van asfaltverhardingen op stalen bruggen en het vaststellen van rafelingsschade in het verkeer. De resultaten van zulke inspecties moeten zo objectief en herhaalbaar mogelijk zijn.

Prioriteiten in de komende jaren

Vanuit de OBR is het primaire schadebeeld rafeling goed gedekt. Dit was lange tijd visueel, waarbij de reproduceerbaarheid sterk afhing van de ervaring van de inspecteur, maar sinds een aantal jaren heeft RWS samen met TNO een module ontwikkeld met laser metingen die doordat ook de markeringen mee gemeten worden heel reproduceerbaar is. Voor gewoon ZOAB werkt dit prima, voor 2L-ZOAB wordt er nog aan gewerkt. Verkenning van de benodigde techniek, de meerwaarde en doorontwikkeling van de techniek vindt plaats binnen het DODOS project. De techniek zal ook binnen InfraQuest worden ingezet, bijvoorbeeld voor de monitoring van vakken waar verjongingsmiddelen als middel tegen rafeling zijn toegepast. Daarnaast lijkt een doorontwikkeling voor de monitoring van scheurvorming ook zinvol.

Een belangrijke missende schakel in het monitoren van schadeontwikkeling is de monitoring van de draagkracht onder verkeer. Op het moment kan dit alleen nog met valgewichtmetingen waarvoor de weg afgesloten moet worden, binnen het V&R onderzoeksprogramma van RWS wordt in samenwerking met TNO onderzocht of dynamische metingen ingezet kunnen worden ten behoeve van de zelfde informatie.
Over het algemeen geldt dat het valideren van nieuwe modellen, proeven, inzichten, materialen en technieken cruciaal is voor dit thema. Gezien de gemiddelde levensduur van een deklaag, is dit een langdurig proces. Om de validatie te versnellen, kan het continue monitoren van de prestatie van een dwarsdoorsnede van de op het HWN toegepaste producten en technieken worden ingezet.

Dit geeft een referentiekader om nieuwe ontwikkelingen te toetsen en het maakt verschuivingen in prestaties zichtbaar.

ProjectTopicPast bijFinanciering doorBron RWS
verdichting/verwerkbaarheid2uitvoeringRWSLT
NL-LAB: validatie functionele asfalteisen2Alle mechanismenRWSLT
ProjectTopicPast bijFinanciering doorBron RWS
NL-LAB: validatie functionele asfalteisen2Alle mechanismenRWSLT
verdichting/verwerkbaarheid2uitvoeringRWSLT
ONTWIKKELINGEN
ProjectTopicPast bijFinanciering doorBron RWS
verdichting/verwerkbaarheid2uitvoeringRWSLT
NL-LAB: validatie functionele asfalteisen2Alle mechanismenRWSLT
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
ProjectTopicPast bijFinanciering doorBron RWS
NL-LAB: validatie functionele asfalteisen2Alle mechanismenRWSLT
verdichting/verwerkbaarheid2uitvoeringRWSLT