Innovative materials and structures

De bouw is zeer traditioneel en innovaties komen, zeker ook bij kunstwerken, maar zelden voor. Tegelijkertijd zijn en worden tal van nieuwe, hoogwaardige materialen ontwikkeld, zoals daar bijvoorbeeld zijn UHPC, SHCC en Geopolymeerbeton, maar ook VVK’s en hoogwaardige staalsoorten. Doen wij daar niets mee en blijven we de komende decennia onze constructies op de oude, vertrouwde wijze realiseren, of gaan we deze ontwikkelingen inzetten ten dienste van de maatschappij?

Vanzelfsprekend zullen innovaties voldoende onderzocht moeten worden alvorens deze toegepast kunnen worden en veelal wordt een geleidelijk traject met pilots gevolgd. Ook het onderzoeken waar en hoe we gebruik kunnen maken van de nieuw ontwikkelde materialen is al een waardevol onderzoek. Vanuit maatschappelijk oogpunt zijn er overigens diverse redenen om de mogelijkheden te onderzoeken. Zo zullen met de innovaties bijvoorbeeld stappen kunnen worden gemaakt op het terrein van duurzaamheid – durability (minder onderhoud) en sustainability (minder CO2-uitstoot), terugdringen van hinder (eenvoudige en snelle vervanging van bestaande constructies met meer vrijheid en beperkte kosten).

Als voorbeeld kan het project slanke UHSB-liggers bij de TUD worden genoemd (PhD-onderzoek). In het kader van de vervangingsopgave zou het zeer aantrekkelijk zijn als de mogelijkheid bestaat om 3- en 4-velds plaatviaducten snel en eenvoudig te kunnen vervangen door een constructie met één overspanning (maximale vrijheid voor verkeersindelingen) en nog steeds dezelfde constructiehoogte, zodat het alignement van de kruisende wegen gelijk kan blijven (economisch). Gezocht wordt naar mogelijkheden om dit met zwaar voorgespannen UHSB constructies te bereiken.

Maar ook bij reparatietechnieken zijn innovaties belangrijk, zodat de duurzaamheid van reparaties (veelal nog in de orde van grootte van 10 tot 15 jaar) kan worden verbeterd. Onderzoek naar de mogelijkheden van SHCC (o.a. bij de reparatie van de Maastunnel), is hier een voorbeeld van.

Producten in ontwikkeling Financiering Samenwerking
Vezel versterkte overlagingen Idea

Producten in ontwikkeling Financiering Samenwerking
SHCC for repair of concrete structures municipality
Vezelversterkte kunststoffen (VVK, TKI HTSM composite joint) TNO, TKI TNO, TUD, RWS
Smarter design, construction and maintenance (FOX/USE-IT – FEHRL) H2020 TNO, RWS
SMART-bridge including application new concrete materials and monitoring SMART-bridge initiative Idea PhD
Upscalen new concrete materials like UHPC, SHCC, Geopolymers, etc. Idea PhD, Master study
Slender UHPC bridges for replacement of 3- and 4-span viaducts with minimal hinder PhD, Heijmans, Spanbeton
Proefproject VVK’s in civiele constructies Idea

PRODUCTEN

Producten in ontwikkeling Financiering Samenwerking
Vezel versterkte overlagingen Idea

ONTWIKKELINGEN

Producten in ontwikkeling Financiering Samenwerking
SHCC for repair of concrete structures municipality
Vezelversterkte kunststoffen (VVK, TKI HTSM composite joint) TNO, TKI TNO, TUD, RWS
Smarter design, construction and maintenance (FOX/USE-IT – FEHRL) H2020 TNO, RWS
SMART-bridge including application new concrete materials and monitoring SMART-bridge initiative Idea PhD
Upscalen new concrete materials like UHPC, SHCC, Geopolymers, etc. Idea PhD, Master study
Slender UHPC bridges for replacement of 3- and 4-span viaducts with minimal hinder PhD, Heijmans, Spanbeton
Proefproject VVK’s in civiele constructies Idea