Monitoring and inspection

Het wordt steeds belangrijker om het gedrag van constructies zo goed mogelijk in de gaten te houden. Bestaande constructies gaan we steeds verder uit nutten en bij innovaties willen we vanwege onbekendheid en het ontbreken van ervaring vinger aan de pols houden.

Mogelijkheden om de constructies te monitoren en inspecteren nemen toe en zijn in ontwikkeling. Onderzoek wordt uitgevoerd dat is gerelateerd aan het ontwikkelen en toepasbaar maken van (nieuwe) meet- en inspectiemethoden voor het verkleinen van onzekerheden bij het beoordelen van (bestaande) constructies. Voorbeelden zijn Niet Destructieve Testmethoden (NDT) en nieuwe meetmethoden zoals het gebruik van AE en glasvezeltechnieken.

Niet alleen technieken om te monitoren en inspecteren zijn belangrijk, maar het is ook belangrijk te kunnen beoordelen wat en waar gemeten moet worden en wat de resultaten zeggen over de conditie van het kunstwerk. Met de toegenomen mogelijkheden is er een trend om meer en meer te meten (digdata is bijna een modewoord), maar gericht meten is en blijft essentieel.

Verder is het van belang om de waarde van de informatie voor de beoordeling te beschouwen in de context van de kosten en baten gedurende de levenscyclus van de constructie. Tools en technieken voor besluitvorming over meten en monitoren zijn ondersteunend bij de keuze over wel of niet meten/monitoren en zijn daarmee een belangrijk onderdeel van de monitoringstrategie.

Kennisborgingstool voor inspectietechnieken (KeBo fase 1)
Bridge Life Span Demonstrator (KIP BLSD 2011-2014)
Bridge Health Monitoring for the ‘End of Service Life’ of bridges (RWS V&R 2015)
Slimme constructies voor slim beheer en onderhoud – praktijkcases (RWS V&R 2015).

Producten in ontwikkeling Financiering Samenwerking
Kennisborgingstool voor inspectietechnieken (KeBo 2016) RWS TNO, RWS
Monitoring and inspection techniques related to Structural Health Monitoring (SHM) Part of PhD, Heijmans,
Master study
Acoustic Emission as tool for safe proof loading STW, TUD TUD, RWS, TNO
Structural Health Monitoring systems TNO, TUD TNO, RWS, TUD
COST 1402 – The value of Structural Health Monitoren TNO TNO, diversen
COST 1406 – Quality specifications for roadway bridges – tools and strategies for defining performance indicators
for inspection and SHM TNO TNO, diversen
Ultrasound techniques (acoustic tomography) and Multi-Sensor Data Fusion (MSDF) techniques for concrete damage
and corrosion localization TNO (ERP) TNO, RWS, TUD,
RWS V&R, SBRCUR
Chemical fiber optic sensors (FOS) for monitoring of chlorides, pH, distributed strain and dynamic response TNO (ERP) TNO, RWS, TUD
Base line assessment of in situ concrete structures TNO (ERP) TNO, RWS, TUD
Preventieve reparatietechnieken betonnen bruggen TNO (KIP) TNO, RWS
WiKi for structural performance (KeBo2) Idea
Doorontwikkeling van scheurgroei monitoring voor stalen constructies Idea

PRODUCTEN

Kennisborgingstool voor inspectietechnieken (KeBo fase 1)
Bridge Life Span Demonstrator (KIP BLSD 2011-2014)
Bridge Health Monitoring for the ‘End of Service Life’ of bridges (RWS V&R 2015)
Slimme constructies voor slim beheer en onderhoud – praktijkcases (RWS V&R 2015).

ONTWIKKELINGEN

Producten in ontwikkeling Financiering Samenwerking
Kennisborgingstool voor inspectietechnieken (KeBo 2016) RWS TNO, RWS
Monitoring and inspection techniques related to Structural Health Monitoring (SHM) Part of PhD, Heijmans,
Master study
Acoustic Emission as tool for safe proof loading STW, TUD TUD, RWS, TNO
Structural Health Monitoring systems TNO, TUD TNO, RWS, TUD
COST 1402 – The value of Structural Health Monitoren TNO TNO, diversen
COST 1406 – Quality specifications for roadway bridges – tools and strategies for defining performance indicators
for inspection and SHM TNO TNO, diversen
Ultrasound techniques (acoustic tomography) and Multi-Sensor Data Fusion (MSDF) techniques for concrete damage
and corrosion localization TNO (ERP) TNO, RWS, TUD,
RWS V&R, SBRCUR
Chemical fiber optic sensors (FOS) for monitoring of chlorides, pH, distributed strain and dynamic response TNO (ERP) TNO, RWS, TUD
Base line assessment of in situ concrete structures TNO (ERP) TNO, RWS, TUD
Preventieve reparatietechnieken betonnen bruggen TNO (KIP) TNO, RWS
WiKi for structural performance (KeBo2) Idea
Doorontwikkeling van scheurgroei monitoring voor stalen constructies Idea