Strategisch bouwen en beheren van wegen

Algemeen

Zowel onderhoud- als nieuwbouwstrategieën dienen niet enkel afgestemd te worden op laagste kosten en technische vereisten maar op een maatschappelijke kostenbaten analyse. De uiteindelijke keuzes hierin zijn de verantwoordelijkheid van de beheerder. De benodigde technische input voor de kostenbaten analyse van de cruciale wegbouwkundige effecten wordt in dit derde onderzoeksthema ontwikkeld. Daarnaast biedt deze kennis aangrijpingspunten voor het verbeteren van de ontwerpmethoden en -specificaties uit het eerste onderzoeksthema en de inspectietechnieken uit het tweede thema.

Toelichting

Binnen dit thema worden de ervaringen vanuit beheer en asset management gebruikt om vast te stellen of de technische kaders nog voldoen of dat er aanvullingen of aanpassingen nodig zijn. Dit kan voortkomen uit nieuwe schadevormen, bijvoorbeeld bij nieuwe materialen of uit beleid (zoals de geluidsproductieplafonds uit SWUNG). Ook kan blijken dat eisen scherper moeten worden gesteld vanwege veranderingen of verbeteringen in de dagelijkse praktijk. Projecten en signalen vanuit dit thema zullen dan ook vaak leiden tot onderzoeken in thema 1 en 2 die uiteindelijk weer in thema 3 wordt geïmplementeerd. Ook het opnemen van nieuwe kennis en ervaringen in technische regelgeving is onderdeel van dit thema.

Prioriteiten

Een van de belangrijkste middellange termijn trends in de wegenbouw is de druk op het gebruik van duurzamere nieuwe materialen en innovatieve onderhoudstechnieken. Het inschatten van de waarde: kosten en baten vna deze innovaties is zeer belangrijk voor het duurzaam beheer van onze weginfrastructuur. LCC en LCA analyses maken het mogelijk dat er bewuste keuzes gemaakt kunnen worden rond het inzetten en gebruik en toepassing van zule innovaties.

ProjectTopicPast bijFinanciering doorBron RWS
LVO verjongen, implementatie aspecten3Beheer en onderhoud, planningRWSInnovatie
spijkerpot projecten3Specifieke vragenRWSLT
V-Con for Roads (Virtueel Bouwen)”3Cross asset approachTNOEU/VP
Nieuwe trigger voor LVO middelen3Rafeling detectieRWS/TNOInnovatie
V&R Verhardingen & Klimaat3Scheurvorming , beheer en onderhoudRWSV&R
DOS LCMS3Rafeling, beheer en OnderhoudRWSICO
CEN Wegenbouw3Beheer en onderhoud, planningRWS/TNO/TUDEU/VP
TAW Trendanalyse wegenbouw3KennismanagementRWS/TNO/TUDInnovatie
ProjectThemaPast bijFinanciering doorBron RWS
spijkerpot projecten3Specifieke vragenRWSLT
LVO verjongen, implementatie aspecten3Beheer en onderhoud, planningRWSInnovatie
PRODUCTEN
ONTWIKKELINGEN
ProjectTopicPast bijFinanciering doorBron RWS
LVO verjongen, implementatie aspecten3Beheer en onderhoud, planningRWSInnovatie
spijkerpot projecten3Specifieke vragenRWSLT
V-Con for Roads (Virtueel Bouwen)”3Cross asset approachTNOEU/VP
Nieuwe trigger voor LVO middelen3Rafeling detectieRWS/TNOInnovatie
V&R Verhardingen & Klimaat3Scheurvorming , beheer en onderhoudRWSV&R
DOS LCMS3Rafeling, beheer en OnderhoudRWSICO
CEN Wegenbouw3Beheer en onderhoud, planningRWS/TNO/TUDEU/VP
TAW Trendanalyse wegenbouw3KennismanagementRWS/TNO/TUDInnovatie
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
ProjectThemaPast bijFinanciering doorBron RWS
spijkerpot projecten3Specifieke vragenRWSLT
LVO verjongen, implementatie aspecten3Beheer en onderhoud, planningRWSInnovatie