Strategisch bouwen en beheren van wegen

Algemeen

Zowel onderhoud- als nieuwbouwstrategieën dienen niet enkel afgestemd te worden op laagste kosten en technische vereisten maar op een maatschappelijke kostenbaten analyse. De uiteindelijke keuzes hierin zijn de verantwoordelijkheid van de beheerder. De benodigde technische input voor de kostenbaten analyse van de cruciale wegbouwkundige effecten wordt in dit derde onderzoeksthema ontwikkeld. Daarnaast biedt deze kennis aangrijpingspunten voor het verbeteren van de ontwerpmethoden en -specificaties uit het eerste onderzoeksthema en de inspectietechnieken uit het tweede thema.

Toelichting

Binnen dit thema worden de ervaringen vanuit beheer en asset management gebruikt om vast te stellen of de technische kaders nog voldoen of dat er aanvullingen of aanpassingen nodig zijn. Dit kan voortkomen uit nieuwe schadevormen, bijvoorbeeld bij nieuwe materialen of uit beleid (zoals de geluidsproductieplafonds uit SWUNG). Ook kan blijken dat eisen scherper moeten worden gesteld vanwege veranderingen of verbeteringen in de dagelijkse praktijk. Projecten en signalen vanuit dit thema zullen dan ook vaak leiden tot onderzoeken in thema 1 en 2 die uiteindelijk weer in thema 3 wordt geïmplementeerd. Ook het opnemen van nieuwe kennis en ervaringen in technische regelgeving is onderdeel van dit thema.

Prioriteiten

Een van de belangrijkste middellange termijn trends in de wegenbouw is de druk op het gebruik van duurzamere nieuwe materialen en innovatieve onderhoudstechnieken. Het inschatten van de waarde: kosten en baten vna deze innovaties is zeer belangrijk voor het duurzaam beheer van onze weginfrastructuur. LCC en LCA analyses maken het mogelijk dat er bewuste keuzes gemaakt kunnen worden rond het inzetten en gebruik en toepassing van zule innovaties.

Project Topic Past bij Financiering door Bron RWS
LVO verjongen, implementatie aspecten 3 Beheer en onderhoud, planning RWS Innovatie
spijkerpot projecten 3 Specifieke vragen RWS LT
V-Con for Roads (Virtueel Bouwen)” 3 Cross asset approach TNO EU/VP
Nieuwe trigger voor LVO middelen 3 Rafeling detectie RWS/TNO Innovatie
V&R Verhardingen & Klimaat 3 Scheurvorming , beheer en onderhoud RWS V&R
DOS LCMS 3 Rafeling, beheer en Onderhoud RWS ICO
CEN Wegenbouw 3 Beheer en onderhoud, planning RWS/TNO/TUD EU/VP
TAW Trendanalyse wegenbouw 3 Kennismanagement RWS/TNO/TUD Innovatie
Project Thema Past bij Financiering door Bron RWS
spijkerpot projecten 3 Specifieke vragen RWS LT
LVO verjongen, implementatie aspecten 3 Beheer en onderhoud, planning RWS Innovatie
PRODUCTEN
ONTWIKKELINGEN
Project Topic Past bij Financiering door Bron RWS
LVO verjongen, implementatie aspecten 3 Beheer en onderhoud, planning RWS Innovatie
spijkerpot projecten 3 Specifieke vragen RWS LT
V-Con for Roads (Virtueel Bouwen)” 3 Cross asset approach TNO EU/VP
Nieuwe trigger voor LVO middelen 3 Rafeling detectie RWS/TNO Innovatie
V&R Verhardingen & Klimaat 3 Scheurvorming , beheer en onderhoud RWS V&R
DOS LCMS 3 Rafeling, beheer en Onderhoud RWS ICO
CEN Wegenbouw 3 Beheer en onderhoud, planning RWS/TNO/TUD EU/VP
TAW Trendanalyse wegenbouw 3 Kennismanagement RWS/TNO/TUD Innovatie
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Project Thema Past bij Financiering door Bron RWS
spijkerpot projecten 3 Specifieke vragen RWS LT
LVO verjongen, implementatie aspecten 3 Beheer en onderhoud, planning RWS Innovatie