Structural safety of tunnels

Voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van tunnels gelden dezelfde eisen- en bepalingsmethoden als voor andere betonnen constructies (topic 1 en 2). Tunnels kennen echter enkele specifieke aandachtspunten, zoals zettingen van tunnels, en de extra risico’s die optreden in een interactie met interne, en externe veiligheidsissues. Dit is vooral van belang voor landtunnels omdat deze zich veelal in drukke stedelijke gebieden bevinden met multifunctioneel ruimtegebruik (bijvoorbeeld de Zuidas, waarbij trein, metro en wegverkeer drukke transferia met veel publiek kruisen).

Daarnaast zijn tunnels in het bijzonder van belang omdat de vervanging ervan uitermate lastig is, vooral indien dit tunnels onder waterwegen betreft of boortunnels in stedelijke gebieden. Enerzijds is het vervangen van dergelijke tunnels uitermate ingrijpend en kostbaar, anderzijds zijn dergelijke tunnels vaak unieke verbindingen waar relatief weinig alternatieven voor het verkeer voor handen zijn. Ook de vervangingsperiode is lang in vergelijking tot de meeste bruggen en viaducten.

Explosiebelastingen in tunnels 2015 – ROK tekst versie 1 explosiebelastingen
Explosiebelastingen in tunnels 2014 – kans op een explosie en omvang van de explosie
Explosiebelastingen in tunnels 2013 – belastingscenarios
Explosiebelastingen in tunnels 2012 – inventarisatiestudie
Zettingen van tunnels
Afwegingskader voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (VGS)
Impactbelastingen op tunnels
Repareerbaarheid van tunnels na brand

Ontwikkeling Financiering Samenwerking
Update ontwerpbelastingen voor explosies in tunnels Idea TNO, RWS
Interne en externe veiligheid in complexe omgevingen met tunnels Idea TNO, RWS, TUD

PRODUCTEN

Explosiebelastingen in tunnels 2015 – ROK tekst versie 1 explosiebelastingen
Explosiebelastingen in tunnels 2014 – kans op een explosie en omvang van de explosie
Explosiebelastingen in tunnels 2013 – belastingscenarios
Explosiebelastingen in tunnels 2012 – inventarisatiestudie
Zettingen van tunnels
Afwegingskader voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (VGS)
Impactbelastingen op tunnels
Repareerbaarheid van tunnels na brand

ONTWIKKELINGEN

Ontwikkeling Financiering Samenwerking
Update ontwerpbelastingen voor explosies in tunnels Idea TNO, RWS
Interne en externe veiligheid in complexe omgevingen met tunnels Idea TNO, RWS, TUD