Traffic loading modelling

Een belangrijk onderdeel voor de beoordeling van bestaande constructies is de veiligheidsfilosofie en de verkeersbelastingen waar voor de beoordeling vanuit moet worden gegaan (EN 1990/1991, NEN 8700/8701). Deze zijn zowel voor stalen als voor betonnen kunstwerken van belang en zijn derhalve materieonafhankelijk. Ook de problematiek rondom verkeersbelastingen verdient daarom speciale aandacht.

Deze problematiek wordt gevoed door het steeds intensiever gebruikte verkeerswegennet en tegelijkertijd ontwikkelingen in de logistiek en mobiliteit die dit mogelijk beïnvloeden (platooning, permanente ontheffingen voor zwaardere voertuigen, een roep om hogere aslasten, etc).

Aslastmodel voor korte overspanningen 2015
Veiligheidsfilosofie voor transporten met een éénmalige of permanente vergunning
Belastingeffectmodel voor vermoeiing versie 0
Calibration FLM1 in the Dutch National Annex to EN 1991-2 based on simulations with measured traffic loads
Validatie statische ontwerpbelastingen op basis van WIM metingen 2013
Fatigue of concrete under compression (fatigue damage model for concrete)
Uniform belastingmodel voor vermoeiing (fase 1 en 1b)

Producten in ontwikkeling Financiering Samenwerking
Ontwikkeling van een methodiek voor een probabilistisch voertuigmodel (aslastmodel) voor
verkeersbelastingen op basis van (een beperkte aantal) voertuig¬categorieën uit de WIM database model TNO
Onderzoek naar het dynamische stootfactor voor bruggen TNO
Voertuigcategorisering voor vrachtverkeer Idea e.g. U. Freund
Belastingmodel voor stadbruggen Municipality TNO, NEN, RWS
Doorontwikkeling aslastmodel voor korte overspanningen gebaseerd op specifieke voertuigkarakteristieken Idea
Omgaan met trends en onzekerheden in de modellering van verkeersbelastingen Idea
Vergroten van de zekerheid van gemeten belastingen door een combinatie van belasting- en
belastingresponsmetingen Idea
Doorontwikkeling belastingeffectmodel voor vermoeiing op basis van WIM metingen Idea
Veiligheidsfilosofie bijzondere transporten bij constructies met meerdere overspanningen Idea
Effect van meer en wijzigende verkeerssamenstelling, platooning (inclusief trends) op de constructieve
veiligheid van kunstwerken Idea
Effect van wielprintafmetingen bijbehorende spanningsverdeling met betrekking tot van de belastingafdracht
naar het wegdek en het effect daarvan op de constructieve response Idea
Effect van deklaageigenschappen en wegverkanting op het vermoeiingsgedrag van stalen rijdekken Idea

PRODUCTEN

Aslastmodel voor korte overspanningen 2015
Veiligheidsfilosofie voor transporten met een éénmalige of permanente vergunning
Belastingeffectmodel voor vermoeiing versie 0
Calibration FLM1 in the Dutch National Annex to EN 1991-2 based on simulations with measured traffic loads
Validatie statische ontwerpbelastingen op basis van WIM metingen 2013
Fatigue of concrete under compression (fatigue damage model for concrete)
Uniform belastingmodel voor vermoeiing (fase 1 en 1b)

ONTWIKKELINGEN

Producten in ontwikkeling Financiering Samenwerking
Ontwikkeling van een methodiek voor een probabilistisch voertuigmodel (aslastmodel) voor
verkeersbelastingen op basis van (een beperkte aantal) voertuig¬categorieën uit de WIM database model TNO
Onderzoek naar het dynamische stootfactor voor bruggen TNO
Voertuigcategorisering voor vrachtverkeer Idea e.g. U. Freund
Belastingmodel voor stadbruggen Municipality TNO, NEN, RWS
Doorontwikkeling aslastmodel voor korte overspanningen gebaseerd op specifieke voertuigkarakteristieken Idea
Omgaan met trends en onzekerheden in de modellering van verkeersbelastingen Idea
Vergroten van de zekerheid van gemeten belastingen door een combinatie van belasting- en
belastingresponsmetingen Idea
Doorontwikkeling belastingeffectmodel voor vermoeiing op basis van WIM metingen Idea
Veiligheidsfilosofie bijzondere transporten bij constructies met meerdere overspanningen Idea
Effect van meer en wijzigende verkeerssamenstelling, platooning (inclusief trends) op de constructieve
veiligheid van kunstwerken Idea
Effect van wielprintafmetingen bijbehorende spanningsverdeling met betrekking tot van de belastingafdracht
naar het wegdek en het effect daarvan op de constructieve response Idea
Effect van deklaageigenschappen en wegverkanting op het vermoeiingsgedrag van stalen rijdekken Idea