Ontwikkelen objectieve wegenbouwkundige kaders

Algemeen

De huidige ontwerpmethoden en richtlijnen zijn veelal gebaseerd op ervaringskennis. Door de ontwikkelingen binnen de sector veroudert de (empirische) kennis achter ontwerpmethoden en richtlijnen in hoog tempo. Veel van de huidige ontwerpnormen en richtlijnen zijn namelijk niet toepasbaar op nieuwe materialen en technieken en daarmee ongeschikt om verschillende (innovatieve) aanpakken te kunnen vergelijken of de maatschappelijke kosten en baten te kunnen beoordelen, zij het bij ontwerp of onderhoud.

Toelichting

Dit thema betreft vooral het ontwikkelen van proeven en modellen op basis van inzicht in optredende schademechanismen zodat er objectieve en toetsbare eisen gesteld kunnen worden in contracten en de geschiktheid van materialen voor een bepaalde toepassing vooraf getoetst kan worden. Dit is cruciaal voor de objectieve beoordeling van zowel bestaande als nieuwe materialen en technieken, dus voor de dagelijkse praktijk en voor het (snel) beoordelen van innovaties.
Uiteindelijk moet er voor elke schadevorm waarop je ontwerpt en waar onderhoud op plaats vind een set van eisen zijn.

Prioriteiten in de komende jaren

Voor asfalt (onderlagen en deklagen) is met name het kunnen beoordelen van de levensduurprestaties cruciaal door de ontwikkelingen rond toename in de variatie in gebruikte grondstoffen, inclusief het toepassen van PR in deklagen. Hierbij gaat het vooral om de interactie tussen de bouwstoffen en de gevoeligheid voor de inwerking van veroudering (zuurstof), vocht (en vorst).
Ook voor stroefheid is variatie in materialen, zeker bij het gebruik van PR in deklagen, een punt. Op het moment wordt de stroefheid enkel afgemeten aan de polijstweerstand van een specifieke steenfractie, er is behoefte aan een betrouwbare beoordeling van het mengsel. Het is hiervoor belangrijk aandacht te hebben voor gerealiseerde textuur in de weg versus die van gemaakte proefstukken in het lab.
Voor geluid ligt de nadruk meer op (het begeleiden van) de ontwikkeling van stillere deklagen, het kunnen beoordelen van deze materialen op de bekende schadevormen en beoordelen of deze innovatieve materialen mogelijk nieuwe schadevormen met zich meebrengen.

Algemene aandachtspunten bij dit thema, relevant voor de beoordeling van rafelingsweerstand en stroefheid en de meeste andere schadevormen zijn:

  • Toename variatie in grondstoffen, waardoor ervaringsgegevens snel hun waarde verliezen en onverwachte calamiteiten optreden (bv kunststof bindmiddelen, gemalen autobandenrubber, etc.). Het kunnen beoordelen van de kwaliteit op mengsel- en wegniveau is cruciaal om los te komen van deze variatie.
  • Een speciaal aspect van toenemende variatie is de druk om meer PR (hergebruik vna materialen) toe te staan, hierdoor ontstaat extra variatie in alle grondstoffen. Het kunnen beoordelen van mengsels met hoge percentages PR is dan ook een uitdaging voor de komende jaren, zeker binnen de CE-systemen
  • Over het algemeen treedt bezwijken van materialen in de weg pas na een aantal jaren op. De eigenschappen van de materialen zijn dan veranderd. Een beoordeling op verse materialen kan dan ook misleidend zijn zolang er geen inzicht is in de verouderings- en healingseigenschappen.

Door deze zaken op te pakken, kunnen ze te zijner tijd ook worden toegepast op rafeling en stroefheid.

PHD AIO Healing1scheurvormingRWS/TNO/TUDLT
NL-Aging1rafelingRWSLT
PERS – ultrastil wegdek1Specifieke vragenRWS/TUDInnovatie
LOT2.01RafelingRWSInnovatie
BAT1RafelingTNOVP
MSc Simone Dijkhuis1ScheurvormingTUD/TNO/RWS
MSc Priya Darshini1AdhesieTUD
PostDoc Katerina Varveri1RafelingTUD
PhD Tianchi Tang1StroefheidTUD
PhD Alieh Alipour1VerdichtingTUD
MSc Francesca Mocetti1RafelingTUD
MSc Giulia Tarsi1RafelingTUD
PhD Ruxing Jing1VerouderingTUD
MSc Panos Apostolidis1HealingTUD
MSc Coen Smits1PERSTUD
MSc Farhad Helmand1Veroudering / LOTTUD
MSc Amou Zegarel1LVOTUD
MSc Vahdet Delikaya1PERSTUD
PhD Hong Zhang1LVOTUD
PhD Mauricio Pradena1TUD
PhD Anne Nuijten1TUD
ProjectThemaPast bijFinanciering doorBron RWS
NL-Aging1rafelingRWSLT
ONTWIKKELINGEN
PHD AIO Healing1scheurvormingRWS/TNO/TUDLT
NL-Aging1rafelingRWSLT
PERS – ultrastil wegdek1Specifieke vragenRWS/TUDInnovatie
LOT2.01RafelingRWSInnovatie
BAT1RafelingTNOVP
MSc Simone Dijkhuis1ScheurvormingTUD/TNO/RWS
MSc Priya Darshini1AdhesieTUD
PostDoc Katerina Varveri1RafelingTUD
PhD Tianchi Tang1StroefheidTUD
PhD Alieh Alipour1VerdichtingTUD
MSc Francesca Mocetti1RafelingTUD
MSc Giulia Tarsi1RafelingTUD
PhD Ruxing Jing1VerouderingTUD
MSc Panos Apostolidis1HealingTUD
MSc Coen Smits1PERSTUD
MSc Farhad Helmand1Veroudering / LOTTUD
MSc Amou Zegarel1LVOTUD
MSc Vahdet Delikaya1PERSTUD
PhD Hong Zhang1LVOTUD
PhD Mauricio Pradena1TUD
PhD Anne Nuijten1TUD
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
ProjectThemaPast bijFinanciering doorBron RWS
NL-Aging1rafelingRWSLT