inzicht en overzicht

Inzicht en overzicht van objecten (en hun beheerders), programma’s, projecten, onderzoeksresultaten binnen de scope van IQ-natte kunstwerken.

Dit inzicht en overzicht is benodigd om binnen IQ-natte kunstwerken bovenstaande topics op relevantie, actualiteit en toepasbaarheid voortdurend te toetsen.

  1. Overzicht ‘natte kunstwerken’ Rijkswaterstaat, voorzien van metadata als beheerder, soort object, leeftijd, etc. Dit in een bruikbare vorm voor de 3 partners van IQ-natte kunstwerken (wenselijk, RWS, TUD en TNO)
  2. Overzicht projecten en programma’s bij Rijkswaterstaat, voorzien van metadata als contactpersoon, soort object, toegepaste innovaties, etc. (wenselijk, RWS, TUD en TNO)
PRODUCTEN
ONTWIKKELINGEN

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
  1. Overzicht ‘natte kunstwerken’ Rijkswaterstaat, voorzien van metadata als beheerder, soort object, leeftijd, etc. Dit in een bruikbare vorm voor de 3 partners van IQ-natte kunstwerken (wenselijk, RWS, TUD en TNO)
  2. Overzicht projecten en programma’s bij Rijkswaterstaat, voorzien van metadata als contactpersoon, soort object, toegepaste innovaties, etc. (wenselijk, RWS, TUD en TNO)