Levensduur verlenging

Levensduur verlenging om te voorkomen dat om technische redenen grote investeringen moeten worden gedaan, terwijl functioneel nog geen reden is om dit te doen. Levensduur verlengen is vaak op alle gebieden gunstiger dan vervangen, totdat de functie (echt) niet meer vervuld kan worden.

Onderwerpen: Monitoring, reparatie-methoden, (tijdelijke) aanpassing eisen

  1. Monitoring degradatiemechanismen zoals ASR, Chloride-indringing en (wapenings)corrosie (wenselijk, RWS, TNO, TUD)
  2. Reparatie- en versterkingsmethoden (wenselijk, RWS, TNO, TUD)
PRODUCTEN
ONTWIKKELINGEN

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
  1. Monitoring degradatiemechanismen zoals ASR, Chloride-indringing en (wapenings)corrosie (wenselijk, RWS, TNO, TUD)
  2. Reparatie- en versterkingsmethoden (wenselijk, RWS, TNO, TUD)