levensduurvoorspelling

Levensduur voorspelling om nauwkeuriger en betrouwbaarder voorspellingen van “de” levensduur te kunnen maken t.b.v. V&R-rapporten en onterechte afkeur te voorkomen met behoud van veiligheid.

Onderwerpen: modellen (o.a. verouderingsmodellen, grond – constructie – water- interactie en probabilistische methoden), inspectie en monitoring, storings-analyse, data verzameling en data-analyse.

 1. Levensduur en vermoeiing stalen schuiven. Dit betreft bewegende delen, bijvoorbeeld in de Oosterschelde Stormvloedkering (lopend, RWS, TNO)
 2. Verbetering bestaande informatie en kennis over degradatiemechanismen zoals ASR, corrosie van staal in beton, corrosie van staal (kades en kwelschermen), erosie ontgrondingskuilen en/of bodembescherming, etc. (lopend, RWS, TNO-VP, Deltares-KI)
 3. Verbetering instrumentarium voor het modelleren en berekenen van grondconstructies (met name bestaand) d.m.v. grond – constructie interactie en probabilistische methoden (lopend, TNO-VP, Deltares-KI)
 4. Kennis over bepalende degradatiemechanismen einde levensduur bewegende delen en statische-onderdelen”. Via expert opinion is een beeld aanwezig. Kennis verzamelen en uitbreiden op “witte vlekken” is noodzakelijk. (lopend, TNO-VP)
 1. Gegevens verzameling en data–analyse van afgeschreven kunstwerken bij sloop om informatie en kennis over degradatieprocessen (met name corrosie) te verkrijgen en daarmee modellering te kunnen verbeteren. (wenselijk, RWS, TNO, Deltares)
 2. Aardbevingsbestendigheid van natte kunstwerken (wenselijk, RWS, TUD, Deltares, TNO)
 3. Inspectie en monitoring t.b.v. verbeterde informatie over de daadwerkelijke status van kunstwerk en belastingen (wenselijk, RWS, TNO, TUD, Deltares)
ONTWIKKELINGEN
 1. Levensduur en vermoeiing stalen schuiven. Dit betreft bewegende delen, bijvoorbeeld in de Oosterschelde Stormvloedkering (lopend, RWS, TNO)
 2. Verbetering bestaande informatie en kennis over degradatiemechanismen zoals ASR, corrosie van staal in beton, corrosie van staal (kades en kwelschermen), erosie ontgrondingskuilen en/of bodembescherming, etc. (lopend, RWS, TNO-VP, Deltares-KI)
 3. Verbetering instrumentarium voor het modelleren en berekenen van grondconstructies (met name bestaand) d.m.v. grond – constructie interactie en probabilistische methoden (lopend, TNO-VP, Deltares-KI)
 4. Kennis over bepalende degradatiemechanismen einde levensduur bewegende delen en statische-onderdelen”. Via expert opinion is een beeld aanwezig. Kennis verzamelen en uitbreiden op “witte vlekken” is noodzakelijk. (lopend, TNO-VP)
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
 1. Gegevens verzameling en data–analyse van afgeschreven kunstwerken bij sloop om informatie en kennis over degradatieprocessen (met name corrosie) te verkrijgen en daarmee modellering te kunnen verbeteren. (wenselijk, RWS, TNO, Deltares)
 2. Aardbevingsbestendigheid van natte kunstwerken (wenselijk, RWS, TUD, Deltares, TNO)
 3. Inspectie en monitoring t.b.v. verbeterde informatie over de daadwerkelijke status van kunstwerk en belastingen (wenselijk, RWS, TNO, TUD, Deltares)