monumentale objecten

Inzicht en overzicht van objecten (en hun beheerders), programma’s, projecten, onderzoeksresultaten binnen de scope van IQ-natte kunstwerken.

Dit inzicht en overzicht is benodigd om binnen IQ-natte kunstwerken bovenstaande topics op relevantie, actualiteit en toepasbaarheid voortdurend te toetsen.

  1. Verkenning van de problematiek, expertise en oplossingsruimte (wenselijk, RWS, TUD, TNO, RCE)
  2. Strategie / werkwijze samenwerking RWS – RCE (wenselijk, RWS, TUD, TNO, RCE)
PRODUCTEN

ONTWIKKELINGEN

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
  1. Verkenning van de problematiek, expertise en oplossingsruimte (wenselijk, RWS, TUD, TNO, RCE)
  2. Strategie / werkwijze samenwerking RWS – RCE (wenselijk, RWS, TUD, TNO, RCE)