nieuwbouw en vervanging

Nieuwbouw en vervanging om efficiënt de vervangingsopgave te realiseren en de toekomstige infrastructuur te optimaliseren vanuit een life cycle management (LCM) gedachte, niet alleen op object- en onderdeel-niveau, maar ook op areaal-niveau.

Onderwerpen: standaardisatie, innovaties, toepassen lichtere of onderhoudsvriendelijke materialen zoals FRP, nieuwe invloed bouwactiviteiten op bestaande constructie.

 1. standaardisatie van sluizen en sluisonderdelen t.b.v. optimalisatie LCM voor object en areaal (lopend, RWS, TUD)
 2. vezel versterkte kunststof sluisdeuren (lopend, TUD, TNO, marktpartijen)
 3. deuren in zeer hoge sterkte beton, onderzoek naar statisch en dynamisch gedrag (lopend, TUD, TNO, marktpartijen)
 1. Invloed bouwactiviteiten op bestaande constructie. Opzetten van modellen en monitoringsactiviteiten. (wenselijk, RWS, TUD, Deltares, TNO).
 2. Aardbevingsbestendige natte kunstwerken (wenselijk, RWS, TUD, TNO, Deltares).
 3. Corridor-studies voor Lek en Maas om na te gaan of een andere verdeling van stuwpanden wenselijk is (RWS en afstudeerders TUD).
PRODUCTEN
ONTWIKKELINGEN
 1. standaardisatie van sluizen en sluisonderdelen t.b.v. optimalisatie LCM voor object en areaal (lopend, RWS, TUD)
 2. vezel versterkte kunststof sluisdeuren (lopend, TUD, TNO, marktpartijen)
 3. deuren in zeer hoge sterkte beton, onderzoek naar statisch en dynamisch gedrag (lopend, TUD, TNO, marktpartijen)
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
 1. Invloed bouwactiviteiten op bestaande constructie. Opzetten van modellen en monitoringsactiviteiten. (wenselijk, RWS, TUD, Deltares, TNO).
 2. Aardbevingsbestendige natte kunstwerken (wenselijk, RWS, TUD, TNO, Deltares).
 3. Corridor-studies voor Lek en Maas om na te gaan of een andere verdeling van stuwpanden wenselijk is (RWS en afstudeerders TUD).