Toets- en ontwerpinstrumentarium

Het beoordelen van bestaande constructies is een andere discipline dan het ontwerpen van constructies. Bij nieuwe constructies kan met een juist ontwerp eenvoudig voldoende veiligheid worden gecreëerd. Eventuele conservatieve ontwerpmodellen voor belasting en sterkte zijn op zich dan niet direct een probleem omdat de meerkosten beperkt zijn. Bij bestaande constructies ligt de constructie en daarmee de werkelijke sterkte vast. Om bij een beoordeling daarvan onnodig afkeuren te voorkomen, is het belangrijk om optimaal gebruik te maken van kennis over de werkelijk optredende belastingen en om de werkelijke sterkte van de constructie zo goed mogelijk te kennen.
Omdat de constructie bekend is, kan worden gerekend met werkelijke eigenschappen en afmetingen. Maar ook kan door het meten aan constructies extra informatie worden verkregen over het gedrag ervan. Veel onderzoek is erop gericht de werkelijke sterkte zo goed mogelijk te leren kennen (topic 2 en 3) of de belasting nauwkeurig vast te stellen (topic 5), zodat aanwezige ruimte in modellen maximaal kan worden benut voor het aantonen van voldoende rekenkundige veiligheid in de bestaande constructies.

Om de kennis over het beoordelen van bestaande constructies beschikbaar te krijgen voor beoordelende partijen, worden op nationaal en internationaal gebied normen en richtlijnen ontwikkeld voor de constructieve beoordeling van bestaande constructies (NEN, CEN, fib, etc). In Nederland worden deze ontwikkelingen voorafgegaan door de ontwikkeling van de Richtlijnen voor het beoordelen van Bestaande Kunstwerken van Rijkswaterstaat (RBK). Het opstellen van deze richtlijnen behelst daarmee het toepasbaar maken van de ontwikkelde kennis uit topic 2 en topic 3 voor respectievelijk betonnen en stalen constructies en topic 5 voor belastingen.

Waterwet Eurocode (afgerond, RWS, TNO)

  1. Richtlijn Bestaande Kunstwerken (RBK-Nat) (lopend, RWS, TNO)
  2. Leidraad kunstwerken (lopend, RWS, TNO, derden)
  3. Ontwerp Instrumentarium (lopend, RWS, Deltares, input vanuit TNO (beperkt))
  1. RAMS eisen / ProBO ontwikkeling / organisatorische aspecten (wenselijk, risicogestuurd beheer en onderhoud, relatie en combinatie RAMS aspecten)
PRODUCTEN

Waterwet Eurocode (afgerond, RWS, TNO)

ONTWIKKELINGEN
  1. Richtlijn Bestaande Kunstwerken (RBK-Nat) (lopend, RWS, TNO)
  2. Leidraad kunstwerken (lopend, RWS, TNO, derden)
  3. Ontwerp Instrumentarium (lopend, RWS, Deltares, input vanuit TNO (beperkt))
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
  1. RAMS eisen / ProBO ontwikkeling / organisatorische aspecten (wenselijk, risicogestuurd beheer en onderhoud, relatie en combinatie RAMS aspecten)