W&I

Inzicht en overzicht van objecten (en hun beheerders), programma’s, projecten, onderzoeksresultaten binnen de scope van IQ-natte kunstwerken.

Dit inzicht en overzicht is benodigd om binnen IQ-natte kunstwerken bovenstaande topics op relevantie, actualiteit en toepasbaarheid voortdurend te toetsen.

  1. Brainstorm sessies met wtb / civiel / machine richtlijn experts organiseren om concreet de vraagstukken te kunnen benoemen en “netwerk” van experts te kunnen vormen die de vraagstukken aan kunnen.
PRODUCTEN

ONTWIKKELINGEN

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
  1. Brainstorm sessies met wtb / civiel / machine richtlijn experts organiseren om concreet de vraagstukken te kunnen benoemen en “netwerk” van experts te kunnen vormen die de vraagstukken aan kunnen.