W&I

Inzicht en overzicht van objecten (en hun beheerders), programma’s, projecten, onderzoeksresultaten binnen de scope van IQ-natte kunstwerken.

Dit inzicht en overzicht is benodigd om binnen IQ-natte kunstwerken bovenstaande topics op relevantie, actualiteit en toepasbaarheid voortdurend te toetsen.

  1. Brainstorm sessies met wtb / civiel / machine richtlijn experts organiseren om concreet de vraagstukken te kunnen benoemen en “netwerk” van experts te kunnen vormen die de vraagstukken aan kunnen.
+ PRODUCTEN

+ ONTWIKKELINGEN

+ TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
  1. Brainstorm sessies met wtb / civiel / machine richtlijn experts organiseren om concreet de vraagstukken te kunnen benoemen en “netwerk” van experts te kunnen vormen die de vraagstukken aan kunnen.