Overige mogelijke toekomstige ontwikkelingen

User Guided Asset Management [TU]
EU onderzoeksvoorstel: EU Object library [RWS]
EU Onderzoeksvoorstel (?) Big Data / CANBUS data [RWS]
RWS Landelijke taken onderzoek: ITS (intelligent transport systems) icm assetmanagement [RWS]
PhD onderzoek: Ontwikkelen ‘service framework’ – samenhang van organisatiedoelen, AM strategie, activiteiten en output en prestatie indicatoren (link met Asset Planning paper)
PhD onderzoek: Ontwikkelen van regionale dashboards die inzicht geven in regionale prestaties van het netwerk
PhD onderzoek: Onderzoek Performance-based contracts
Onderzoek: Uitwerken van mogelijke samenhang tussen organisatie beleid, Asset Management strategieën en wijze van contracteren
Onderzoek: ontwikkelen van kader om tot een juiste ‘risk trade off’ wordt gekomen tussen opdrachtgever (assetmanager) en opdrachtnemer (service provider)
Onderzoek: Ontwikkelen van decision support tools waarmee de impact (evaluatie) van verschillende onderhoud strategieën op het service niveau kan worden bepaald
Evaluatie onderzoek: Doen onze contracten wat ze beoogd zijn te doen?
Uitwerken van methoden en ideeën voor lange termijn AM planning (waarderingsindicatoren: onderhoudsvoorraad, vervanging)
Onderzoek naar leerpunten uit AM in Duitsland [TNO]
Oppakken van AM verbeterpunten uit toetsrapport V&R
Samenhang SLA sturing, projectsturing en programmasturing (V&R)
Ontwikkelen/adopteren Asset Management visie (terminologie – ref. Vitale)
Wat is de impact van veranderende functionaliteit op LT onderhoudsplanning?